DYDAKTYKA!

Rozwiń

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jest integralną jednostką międzywydziałową GUMed. Niezmiennie od lat przykładamy dużą wagę do jakości nauczania i standardów glottodydaktycznych, uwzględniając aspekty specyficzne dla poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji i nauk pokrewnych.

Studentom naszej uczelni oferujemy lektoraty wybranego języka nowożytnego (aktualnie w ofercie j. angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, polski dla obcokrajowców) oraz łaciny medycznej. Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania wg wytycznych Rady Europy, często na podstawie autorskich programów i materiałów dydaktycznych, dostosowanych do specyfiki poszczególnych kierunków. Zajęcia prowadzone są dla studentów I i II roku wszystkich kierunków naszej uczelni.

Po zakończeniu kursu obowiązkowego studenci korzystają z bogatej oferty fakultetów profilowanych, rozwijających umiejętność praktycznego posługiwania się specjalistycznym językiem obcym.

W ramach konsultacji lektorzy SPNJO służą pomocą w kwestiach językowych, zwłaszcza w zakresie języka medycznego.

Ponadto przeprowadzamy egzaminy i kwalifikacje językowe:
  • egzaminy z języka obcego do doktoratu,
  • egzaminy z języka obcego do specjalizacji (więcej w: Aktualności),
  • egzaminy z języka obcego dla kandydatów na studia doktoranckie (więcej w: Aktualności),
  • kwalifikacje językowe dla studentów wyjeżdżających na wymianę naukową i praktyki zagraniczne.
  • W ramach działalności komercyjnej SPNJO organizuje kursy języków obcych (ogólne i profilowane) dla pracowników i studentów AMG. Proponujemy wysokie standardy nauczania, zajęcia prowadzone w małych grupach, bezpłatne materiały i bardzo przystępne ceny.