Wyniki Olimpiady

Do finału, który odbędzie się 19 maja 2018 roku w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 1B zakwalifikowały się następujące osoby:

L.p. Imię Nazwisko Punkty Nazwa Uczelni
1. Iga Kościńska 90 Gdański Uniwersytet Medyczny
2. Aleksandra Cegła 89 Gdański Uniwersytet Medyczny
3. Mateusz Michalak 87 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
4. Wojciech Staśkiewicz 86 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
5. Michał Zarzecki 84 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
6. Ada Frankowska 83 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
7. Michał Piasecki 83 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
8. Maria Marlicz 83 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
9. Mikołaj Młyński 83 Gdański Uniwersytet Medyczny
10. Dominik Taterra 82 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
11. Damian Wyczyński 82 Gdański Uniwersytet Medyczny
12. Marek Treppner 82 Gdański Uniwersytet Medyczny

19 maja br. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zorganizowało finał V Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych”.
Spośród 300 uczestników z całej Polski wyłoniono 12 finalistów, którzy musieli przedstawić prezentację na wybrany przez siebie temat oraz odpowiedzieć na pytania komisji.
W skład Komisji weszły 4 osoby: mgr Aleksandra Wysocka (GUMed), Gary Steward (Pomorski Uniwersytet Medyczny), mgr Aleksandra Łukaszyk-Spryszak (Uniwersytet Medyczyny w Białymstoku) oraz mgr Katarzyna Syta (Uniwersytet Jagielloński).

I miejsce zajęła Iga Kościńska (GUMed) – “When your body hates itself – a few words about autoimmune disease”, która była również laureatką Olimpiady w roku 2017.
II miejsce Maria Marlicz (PUM) – „Gut-brain axis”
III miejsce Michał Zarzecki (UJ) – “Multiple sclerosis following childhood concussion”.

Wśród finalistów byli również Aleksandra Cegła (GUMed) – “Inflammatory Bowel Disease”, Dominik Taterra (UJ) “The biology of love”, Mateusz Michalak (UJ) – “Alfie: morality, law and the media in the case of Alfie Evans”, Damian Wyczyński (GUMed) – “Syringe art”, Mikołaj Młyński (GUMed) – “Odilorhabdins – a new class of antibiotics”, Wojciech Staśkiewicz (UJ) – “Athletic heart syndrome – can getting fit be dangerous?”, Michał Piasecki (Białystok) – “CRISPR in medicine”, Ada Frankowska (UJ), „Botox for depression. How the facial feedback works” oraz Marek Treppner (GUMed) “On the red pandas and meditation”.

Nagrody wręczył JM Rektor prof. Marcin Gruchała.

Arkusze Olimpiady zostały przygotowane przez zespół lektorów SPNJO w składzie: mgr Aleksandra Wysocka, mgr Elżbieta Krawczuk, mgr Ewa Kocik
oraz mgr Magdalena Kruk-Pedersen a Komitet Organizacyjny tworzyły dr Anna Kuciejczyk oraz mgr Magda Warzocha.

Sekretarzem Olimpiady była mgr Barbara Mrozik a zdjęcia zawdzięczamy dr Joannie Śliwińskiej.

Wszyscy uczestnicy reprezentowali niezwykle wysoki poziom językowy.

Gratulujemy i do zobaczenia za rok!

Koordynator Olimpiady mgr Magda Warzocha
e-mail: olimpiada.angielski@gumed.edu.pl